Hur man använder styrratten

På menyskärmen eller på skärmen som visas när du trycker på Fn kan du flytta valramen genom att vrida på styrratten eller genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten. Ditt val bekräftas när du trycker i mitten på styrratten.

Figur som visar var styrratten sitter

  • Funktionerna DISP (visningssätt), SHUTTER (Tr lng Tv Auto/Man), ZEBRA (Välja Zebravisning) och PEAKING (Välja kont.framhsvis) är inställda för styrrattens ovansida/undersida/vänster sida/höger sida. Det går även att välja funktioner för vänster sida/höger sida/undersidan och mitten på styrratten, och för vridning på styrratten.
  • Under uppspelning går det att hoppa till nästa/föregående bild genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten eller vrida på styrratten.