AF-övergångsha.

film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in skärpeinställningshastigheten när målet för autofokusen ändras under filminspelning.

  1. MENU (Fokus) → [AF/MF][AF-övergångsha.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

7 (Snabb)/6/5/4/3/2/1 (Långsam):
Välj ett snabbare värde för att snabbare ställa in skärpan på motivet.
Välj ett långsammare värde för att ställa in skärpan på motivet på ett mjukare sätt.

Tips

  • Det går att använda pekfokusfunktionen för att flytta fokuspositionen för hand.