Rotera zoomring

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in inzoomningsriktningen (mot T) och utzoomningsriktningen (mot W) när man vrider på zoomringen. Denna funktion går bara att använda med motorzoomobjektiv med stöd för denna funktion.

  1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Rotera zoomring] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Vän(W)/Hög(T):
Zoomringen ställs in så att objektivet zoomar ut (mot W) när man vrider åt vänster, och zoomar in (mot T) när man vrider åt höger.
Hög(W)/Vän(T):
Zoomringen ställs in så att objektivet zoomar in (mot T) när man vrider åt vänster, och zoomar ut (mot W) när man vrider åt höger.