Skärpeinställning med pekåtgärder (Pekfokus)

[Pekfokus] används för att ange en position där du vill ställa in skärpan med pekfunktioner. Välj MENU(Installation) → [Pekfunktion][Pekfunktion][På] i förväg.

Den här funktionen går att använda när [Fokusområde] är satt till någon av följande parametrar:

 • [Brett]
 • [Zon]
 • [Mittenfixering]
 • [Spårning: Brett]
 • [Spårning: Zon]
 • [Spårning: Mittenfixering]

 1. MENU (Installation) → [Pekfunktion][Pekfunk. under tagn.][Pekfokus].
  • Du kan ändra inställningen för [Pekfunk. under tagn.] genom att peka på /// (ikonen för pekfunktion) på tagningsskärmen.

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i stillbildsläge

Du kan ange positionen där du vill ställa in skärpan med pekfunktioner vid autofokus. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan när du tryckt på bildskärmen och angett en position.

 1. Peka på bildskärmen.
  • Peka på det motiv som du vill ställa in skärpan på.
  • För att avbryta pekfokuseringen pekar du på ikonen (avbryt pekfokusering) eller trycker i mitten på styrratten.
 2. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
  • Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i filminspelningsläge

Kameran ställer in skärpan på det motiv du pekade på.

 1. Peka på det motiv du vill ställa in skärpan för före eller under inspelningen.
  • När [Fokusläge] är satt till [Kontinuerlig AF] ändras skärpeinställningssättet tillfälligt till manuell skärpeinställning och skärpan kan ställas in med skärpeinställningsringen (punktfokus).
  • För att avbryta punktfokus pekar du på ikonen (avbryt pekfokusering) eller trycker i mitten på styrratten.
  • När [Fokusläge] är satt till [Manuellt fokus] går skärpeinställningssättet temporärt över till [Kontinuerlig AF]. När skärpan är inställd för det pekade området återgår skärpeinställningssättet till manuell skärpeinställning.

Tips

 • Förutom funktionen för pekfokus går det även att använda följande pekfunktioner.
  • Skärpeinställningsramen för [Punkt] och [Utöka punkt] kan flyttas genom att du drar i den.
  • När du tar stillbilder med manuell skärpeinställning kan förstoring användas genom att du trycker två gånger på bildskärmen.

OBS!

 • Funktionen för pekfokus går inte att använda i följande fall:
  • Vid tagning av stillbilder i det manuella skärpeinställningsläget
  • När den digitala zoomen används
  • När LA-EA4 används