Visa återst. tag. (stillbild)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för ställa in om en indikator ska visas för det kvarvarande antalet stillbilder som kan tas kontinuerligt med samma tagningshastighet.

  1. MENU (Installation) → [Visningsaltern.][Visa återst. tag.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Visas alltid:
Indikatorn visas alltid när du tar stillbilder.
End. tagn visas:
Vid stillbildstagning visar en indikator det återstående antalet stillbilder. När du trycker ned avtryckaren halvvägs visas det återstående antalet stillbilder.
Visas inte:
Indikatorn visas inte.