S&Q-motion: Exponeringsläge

film, slow motion och quick motion

Det går att välja exponeringsläge för inspelning i slow motion/quick motion. Inställningen du har valt gäller när [Expon.kont. typ] är satt till [P/A/S/M-läge].
Det går att ändra inställningarna och uppspelningshastigheten för inspelningar i slow motion/quick motion med [S&Q-inställning.].

  1. MODE (läge)-knappen → [S&Q-motion] → tryck i mitten på styrratten.
  2. MENU (Tagning) → [Tagningsläge][Exponeringsläge] → önskad inställning.
  3. Tryck på REC (inspelning)-knappen för att starta inspelningen.
      
    • Tryck på REC-knappen igen för att avsluta inspelningen.

Menypunktsdetaljer

Autoprogram:
Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).
Bländarprioritet:
Används för att filma med bländaren inställd för hand.
Slutarprioritet:
Används för att filma med slutartiden inställd för hand.
Manuell expon.:
Används för att filma med exponeringen (både slutartiden och bländaren) inställd för hand.