Radering av ett registrerat AF-område (Rad. reg. AF-omr.)

stillbild

Används för att radera skärpeinställningsramens position som registrerades med hjälp av [Reg. AF-område].

  1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Rad. reg. AF-omr.].