Trådbundet LAN (USB-LAN)

Används för att konfigurera ett kabelanslutet nätverk. Du kan ansluta den här produkten till ett nätverk via kabelanslutet LAN genom att ansluta en USB-LAN-adapter som finns att köpa i handeln till USB Type-C-uttaget på den här produkten.

  1. MENU(Nätverk) → [Trådbundet LAN] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Inst. IP-adress:
Används för ställa in om IP-adressen för det kabelanslutna nätverket ska konfigureras automatiskt eller för hand. ([Auto]/[Manuell])
Visa info trådb. LAN:
Visar information om trådbundet LAN för den här produkten som MAC-adress eller IP-adress.


IP-adress:
Om du matar in IP-adressen för hand, så mata in den fasta adressen.
Subnet-mask/Standard-gateway/Primär DNS-server/Sekundär DNS-server:
Om du har ställt in punkten [Inst. IP-adress][Manuell], så mata in IP-adressen enligt din nätverksmiljö.

Tips

  • Vi rekommenderar att du använder en Gigabit Ethernet-adapter för USB Type-C-anslutningar.

OBS!

  • Vi kan inte garantera att alla sorters adaptrar för USB-LAN-omvandling fungerar som de ska.