Import av rotcertifikat till kameran (Imp. rotcertifikat)

Används för att importera ett rotcertifikat som behövs för att kontrollera en server från ett minneskort. Använd den här funktionen för krypterad kommunikation vid FTP-överföring.

Se ”FTP Help Guide” för närmare detaljer.
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2220/h_zz/

  1. MENU (Nätverk) → [Nätverksaltn.][Imp. rotcertifikat].