REC m. slutarkn. (film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Du kan starta eller stoppa filminspelningen genom att trycka på avtryckaren i stället för på REC (inspelning)-knappen.

  1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion][REC m. slutarkn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Gör det möjligt för filma med hjälp av avtryckaren när tagningsläget är inställt på [Film] eller [S&Q-motion].
Av:
Funktionen för filminspelning med hjälp av avtryckaren avstängd.

Tips

  • När punkten [REC m. slutarkn.] är inställd på [På] går det att använda avtryckaren för att starta och avsluta filminspelningen på en separat inspelningsapparat med hjälp av [REC-kontroll].

OBS!

  • När punkten [REC m. slutarkn.] är inställd på [På] går det inte att ställa in skärpan genom att trycka ner avtryckaren halvvägs under filminspelning.