Proxyinställningar

film, slow motion och quick motion

Du kan spela in en proxy-film med låg bithastighet samtidigt som du spelar in en film eller en slow motion/quick motion-inspelning.

Eftersom proxy-filmer har liten filstorlek är de lämpliga att överföra till smartphones eller ladda upp till webbplatser.

 1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Proxyinställningar] → Välj ett alternativ som du vill ställa in och välj sedan önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Proxyinspelning:
Används för att ställa in om proxy-filmer ska spelas in samtidigt. ([På] / [Av])
Proxyfilformat:
Används för att välja inspelningsformat för proxy-filmen. ([XAVC HS HD] / [XAVC S HD])
Proxyinspeln.ins.:
Används för att välja bithastighet, färgsampling och bitdjup för proxy-filmen. ([16M 4:2:0 10bit] / [9M 4:2:0 10bit] / [6M 4:2:0 8bit])


Valbara inställningar för proxy-inspelning

Proxyfilformat Inspelningsstorlek Inspelningshastighet Proxyinspeln.ins. Kodek för komprimering
XAVC HS HD 1920×1080 Max. 60p/Max. 50p

16 Mbps 4:2:0 10 bitar

9 Mbps 4:2:0 10 bitar

MPEG-H HEVC/H.265
XAVC S HD 1280×720 Max. 60p/Max. 50p 6 Mbps 4:2:0 8 bitar MPEG-4 AVC/H.264


Tips

 • Proxy-filmer visas inte på uppspelningsskärmen (skärmen för enbildsvisning eller indexbildskärmen). (proxy) visas över filmer för vilka en proxy-film samtidigt spelades in.

OBS!

 • Proxy-filmer går inte att spela upp på denna kamera.
 • I följande fall går det inte att använda proxy-inspelning.

  Normal filminspelning

  • När punkten [Bildhast. inspeln.] är inställd på [120p]/[100p]

  Inspelning i slow motion/quick motion

  • När punkten [Bildhast. inspeln.] är inställd på [120p]/[100p]
  • [Bildhastighet] är satt till [120fps]/[100fps] eller högre
 • När man raderar eller skyddar filmer som har proxy-filmer, raderas/skyddas både originalfilmen och proxy-filmen. Det går inte att radera eller skydda enbart originalfilmer eller proxy-filmer.
 • Det går inte att redigera filmer på den här kameran.