Bildvinkel

Synvinkeln ändras beroende på tagningsläget, inspelningsinställningarna o.s.v.

Figur som visar synvinkeln vid stillbildstagning och vid filminspelning

(A) Vid tagning av stillbilder

(B) Vid inspelning av filmer (annat än 4K 120p/100p och [RAW-utmatning] under [Inst. HDMI-utmtn.] inställd på [Av])
Bildvinkeln motsvarar ungefär 1,04 gånger den brännvidd som anges på objektivet.
Förstoringsgraden kan variera för vissa objektiv. Se följande supportsida för närmare detaljer.
https://www.sony.net/dics/fx30-l/

(C) Vid inspelning av filmer (annat än 4K 120p/100p och [RAW-utmatning] under [Inst. HDMI-utmtn.] inställd på [På])
Bildvinkeln motsvarar ungefär 1,3 gånger den brännvidd som anges på objektivet.

(D) Vid inspelning av slow motion/quick motion-filmer (240 fps/200 fps)
Bildvinkeln motsvarar ungefär 1,5 gånger den brännvidd som anges på objektivet.

(E) Vid inspelning av filmer (4K 120p/100p)
Bildvinkeln motsvarar ungefär 1,6 gånger den brännvidd som anges på objektivet.