Ansikte multimät. (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ställer in om kameran mäter ljusstyrkan baserat på upptäckta ansiktena när [Mätmetod] är inställd på [Multi].

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Mätmetod][Ansikte multimät.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Kameran mäter ljusstyrkan baserat på upptäckta ansikten.
Av:
Kameran mäter ljusstyrka i läget [Multi], utan ansiktsavkänning.

OBS!

  • När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto] är [Ansikte multimät.] låst på [På].
  • När [Anskt-/ögnpr AF] är inställd på [På] och [Iden. ansikte/öga] är inställd på en annan post än [Människa] under [Ansikte/Öga-AF] fungerar inte [Ansikte multimät.].