Prio ansiktsregist. (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in skärpan med högre prioritet för ansikten som är registrerade med [Ansiktsregistrering].

  1. MENU (Fokus) → [Ansikte/Öga-AF][Prio ansiktsregist.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Skärpan ställs in med högre prioritet för ansikten som är registrerade med [Ansiktsregistrering].
Av:
Skärpan ställs in utan att prioritera registrerade ansikten.

Tips

  • Gör följande inställningar för att använda [Prio ansiktsregist.]-funktionen.
    • [Anskt-/ögnpr AF] under [Ansikte/Öga-AF]: [På]
    • [Iden. ansikte/öga] under [Ansikte/Öga-AF]: [Människa]