Rotera Av/Tv

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ställer in rotationsriktning för den främre ratten, bakre ratten eller styrratten när man byter bländarvärde eller slutarhastighet.

  1. MENU (Installation) → [Rattanpassning][Rotera Av/Tv] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Normal:
Ändrar inte rotationsriktning för den främre ratten, bakre ratten eller styrratten.
Omvänd:
Används för att spegelvända rotationsriktning för den främre ratten, bakre ratten eller styrratten.