Välj media

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att välja minneskort från vilket inställningar hämtas eller till vilket inställningar lagras för M1 till M4.

  1. MENU (Tagning) → [Tagningsläge][Välj media] → önskat fack.

Menypunktsdetaljer

Plats 1:
Används för att välja minneskortet i fack 1.
Plats 2:
Används för att välja minneskortet i fack 2.