Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar (Inst spec.kn/ratt)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Du kan använda specialknappsfunktionen för att tilldela de funktioner som du använder ofta till lättillgängliga knappar och rattar. Då behöver du inte välja punkter på MENU och det går snabbare att hämta de olika funktionerna.


Du kan separat tilldela funktioner till specialknapparna för stillbildstagning, filminspelningsläge och uppspelningsläge.

 • Vilka funktioner som går att tilldela varierar beroende på knapparna eller rattarna.


Du kan tilldela funktioner till följande knappar och rattar.

Figur över knappar som det går att tilldela önskade funktioner till

 1. Knappen Anpassa 2
 2. Knappen Anpassa 3
 3. Knappen Anpassa 1
 4. Främre ratt
 5. Knappen Anpassa 6
 6. MOVIE-knapp
 7. Multivälj. mittknapp
 8. Bakre ratt
 9. Knappen Anpassa 5
 10. Fn-knappens funkt.
 11. Mittenknapp. funk.
 12. Kontrollhjul/Vänsterknapp. funk./Högerknapp. funk./Nedknapp
 13. Knappen Anpassa 4Nedan följer proceduren för att tilldela funktionen [Ögon-AF] till 5-knappen (specialknapp 5).

 1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Inst spec.kn/ratt].
  • Om du vill tilldela en funktion som ska hämtas vid filminspelning ska du välja [Inst spec.kn/ratt]. Om du vill tilldela en funktion som ska hämtas vid uppspelning av bilder ska du välja [Inst. Spec.knapp].
  • Du kan även välja [Inst spec.kn/ratt] och [Inst spec.kn/ratt] från MENU(Installation) → [Rattanpassning].
 2. Gå till skärmen [Bakre] genom att trycka upptill/nedtill på styrratten. Välj sedan [Knappen Anpassa 5] och tryck i mitten på styrratten.
 3. Välj [Ögon-AF] genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/höger på styrratten och sedan trycka i mitten.
  • Om du trycker på knappen 5 (specialknapp 5) under fotografering och ögon detekteras kommer [Ögon-AF] att aktiveras och kameran ställer in skärpan på ögonen. Ta bilderna medan du håller ner knappen 5 (specialknapp 5).

Användning av olika funktioner för rattarna beror på tagningsläget

Om du markerar [Separera M-läge och andra lägen.] när du tilldelar funktioner till rattarna kan du tilldela olika funktioner för [Manuell expon.] och övriga exponeringslägen ([Intelligent auto]/[Autoprogram]/[Bländarprioritet]/[Slutarprioritet]).
Om du markerar [Separera Flexibelt Expläge och Intell. auto.] när du tilldelar funktioner med [Inst spec.kn/ratt] kan du tilldela olika funktioner för [Flex. Expon.läge] och [Intelligent auto].

Tips

 • Du kan även tilldela fotograferingsfunktioner till objektivets skärpelåsknapp. Somliga objektiv saknar dock skärpelåsknapp.