Objektivkomp. (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att kompensera för skuggor i skärmens hörn eller förvrängningar av skärmen eller för att minska färgavvikelser i skärmens hörn som orsakas av vissa objektivegenskaper.

  1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Objektivkomp.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Skuggkompensering:
Används för att automatiskt kompensera för skuggor i hörnen på skärmen. ([Auto]/[Av])
Krom. aber.komp.:
Används för att automatiskt minska färgavvikelser i skärmens hörn. ([Auto]/[Av])
Förvridningskomp.:
Används för att automatiskt kompensera för förvrängning av skärmen. ([Auto]/[Av])
Andningskomp. (gäller endast vid filminspelning):
Används för att automatiskt kompensera för fenomenet där bildvinkeln ändras utifrån skärpeinställningsavståndet under filminspelning. ([På]/[Av])

OBS!

  • Denna funktion går bara att använda när ett objektiv som är kompatibelt med automatisk kompensation används.
  • Skuggor i hörnen av skärmen går kanske inte att korrigera med [Skuggkompensering], beroende på objektivets typ.
  • Beroende på det monterade objektivet är [Förvridningskomp.] fast inställd på [Auto] och du kan inte välja [Av].
  • Om [SteadyShot] är satt till [Aktiv] i filminspelningsläge, kommer [Förvridningskomp.] att låsas till [Auto].
  • När [Andningskomp.] är inställd på [På] ändras bildvinkeln och bildkvaliteten något.
  • Beroende på objektivet kan det hända att ändringar av bildvinkeln inte kompenseras fullt ut, även om [Andningskomp.] är inställd på [På].