Kont.framhv.visn.

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för konturframhävningsfunktionen som framhäver konturerna för områden med skärpa vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning. När du filmar kan du även använda konturframhävningsfunktionen med autofokus.

  1. MENU → (Fokus) → [Kont.framhv.visn.] → Välj ett menyalternativ och ställ in önskad parameter.

Menypunktsdetaljer

Kont.framhävvisn.:
Används för att visa toppvärdesfunktionen. ([På] / [Av])
Kon.framhvn.nivå:
Används för att ställa in förstärkningsnivån för områden med skärpa. ([Hög] / [Mellan] / [Låg])
Kont.framhvn.färg:
Används för att ställa in färgen som används för att förstärka områden med skärpa. ([Rött] / [Gult] / [Blå] / [Vitt])

Tips

  • [Välja kont.framhsvis] är tilldelat till höger sida av styrratten i standardinställningarna.

OBS!

  • Eftersom produkten bedömer att skärpan är inställd för områden som är skarpa i bilden kan det hända att toppvärdesfunktionens effekt varierar beroende på motivet och objektivet.
  • Konturerna på skarpa områden framhävs inte på apparater som är anslutna via HDMI.