IPTC-information

Det går att skriva IPTC-information* vid lagring av stillbilder. Skapa och redigera IPTC-information med hjälp av programmet IPTC Metadata Preset (https://www.sony.net/iptc/help/) och lagra informationen på ett minneskort i förväg.

*IPTC-informationen består av metadataattribut för digitala bilder, enligt normerna som fastställts av International Press Telecommunications Council.

  1. MENU (Tagning) → [Fil][IPTC-information] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Skriv IPTC-info:
Används för att ställa in om IPTC-information ska lagras för stillbilder. ([På]/[Av])
  • Om du väljer [På] visas ikonen (IPTC) på tagningsskärmen.
Registrera IPTC-info :
Används för att registrera IPTC-information från ett minneskort i kameran. Välj [Plats 1] eller [Plats 2] som det minneskort som IPTC-informationen ska läsas ifrån.

Tips

  • När du visar bilder med IPTC-information visas ikonen (IPTC) på skärmen.
  • Se följande supportsida för närmare detaljer om hur man använder IPTC Metadata Preset.
    https://www.sony.net/iptc/help/

OBS!

  • När man registrerar IPTC-information skrivs den gamla informationen i kameran över.
  • Det går inte att redigera eller kontrollera IPTC-information på kameran.
  • Om du vill radera IPTC-informationen som är registrerad i kameran, så återställ kameran till fabriksinställningarna.
  • Återställ kameran för att radera IPTC-informationen innan du lånar ut eller överlåter kameran.