Ändra funktionen för ratten tillfälligt (Min ratt-inställning)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Du kan tilldela önskade funktioner till den främre ratten, bakre ratten och styrratten samt registrera upp till tre kombinationer av inställningar som ”Min ratt”-inställningar. Du kan snabbt hämta eller ändra registrerade ”Min ratt”-inställningar genom att trycka på specialknappen du tilldelade i förväg.

Registrera funktioner till ”Min ratt”

Registrera funktionerna som du vill tilldela till den främre ratten, bakre ratten och styrratten som [Min ratt 1] till [Min ratt 3].

 1. MENU → (Installation) → [Rattanpassning][Min ratt-inställning].
 2. Välj en ratt eller ett hjul för (Min ratt 1) och tryck i mitten på styrratten.
 3. Välj funktion som ska tilldelas med ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten och tryck sedan i mitten på styrratten.

  • Välj ”--” (Inte inställt) för en ratt eller ett hjul som du inte vill tilldela någon funktion.
 4. När du har valt funktioner för alla rattar och hjulet i (Min ratt 1) genom att upprepa steg 2 och 3 ska du välja [OK] .

  Inställningarna för (Min ratt 1) registreras.

  • Om du vill registrera (Min ratt 2) och (Min ratt 3) också så gör du på samma sätt som beskrivs ovan.


Tilldela en knapp för att hämta ”Min ratt”

Tilldela en specialknapp för att hämta de registrerade inställningarna för ”Min ratt”.

 1. MENU → (Installation) → [Anpassa funktion][Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] → Välj knappen som du vill använda för att hämta ”Min ratt”.
 2. Välj numret för ”Min ratt”-inställningen som du vill hämta eller mönstret för att växla till ”Min ratt”.


Menypunktsdetaljer

Min ratt 1 vid intryckt /Min ratt 2 vid intryckt/Min ratt 3 vid intryckt:
När du håller knappen intryckt tilldelas funktionerna som du registrerade i [Min ratt-inställning] till ratten/hjulet.
Min ratt 1→2→3 :
Varje gång du trycker på knappen ändras funktionerna i följande ordning: ”Normal funktion → Funktionen för Min ratt 1 → Funktionen för Min ratt 2 → Funktionen för Min ratt 3 → Normal funktion”.
Lås Min ratt 1 /Lås Min ratt 2/Lås Min ratt 3:
Den funktion som registrerades med [Min ratt-inställning] bibehålls även om du inte håller knappen intryckt. Tryck på knappen igen för att återgå till normal funktion.


Byta till ”Min ratt” under tagning

Under tagning kan du hämta ”Min ratt” med specialknappen och ta bilder medan du ändrar tagningsinställningarna genom att vrida på den främre ratten, bakre ratten och styrratten.


I följande exempel är funktionerna nedan registrerade till ”Min ratt” och [Min ratt 1→2→3] är tilldelad till 1-knappen (specialknapp 1).

Reglage Min ratt 1 Min ratt 2 Min ratt 3
Styrratt ISO Vitbalans Inte inställt
Främre ratt Bländare Kreativt utseende Flytta AF-ram: Std
Bakre ratt Slutarhastighet Expon.kompens. Flytta AF-ram: Std
 1. Tryck på 1-knappen (specialknapp 1).

  Funktionerna som är registrerade för [Min ratt 1] tilldelas till styrratten, den främre ratten och den bakre ratten.

  • Ikonerna för funktionerna som är registrerade för [Min ratt 1] visas på den nedre delen av skärmen.

 2. Vrid på styrratten för att ställa in ISO-värdet, vrid på den främre ratten för att ställa in bländarvärdet och vrid den bakre ratten för att ställa in slutartiden.
 3. Tryck på 1-knappen (specialknapp 1) igen. Funktionerna som är registrerade för [Min ratt 2] tilldelas till styrratten, den främre ratten och den bakre ratten.
 4. Vrid på styrratten för att ställa in [Vitbalans], vrid på den främre ratten för att ställa in [Kreativt utseende] och vrid på den bakre ratten för att ställa in [Expon.kompens.].
 5. Tryck på knappen 1 (specialknapp 1) igen och ändra inställningsvärdena för funktionerna som registrerats för [Min ratt 3].

OBS!

 • ”Min ratten”-inställningarna hämtas inte när du trycker på specialknappen för en ratt/ett hjul som har inställningen [Inte inställt]. De hoppas även över i [Min ratt 1→2→3].
 • Även om en ratt/ett hjul har låsts med funktionen [Lås funktionsdelar] kommer den att låsas upp tillfälligt när ”Min ratt” hämtas.