ISO-intervallbegr. (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Du kan begränsa området för ISO-känslighet när ISO-känslighet ställs in för hand.

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Exponering][ISO-intervallbegr.][Minimal] eller [Maximal] och välj de önskade värdena.

Ställa in område för [ISO AUTO]

Om du vill justera området för ISO-känslighet som ställs in automatiskt i läget [ISO AUTO] kan du välja MENU→ (Exponering/Färg) [Exponering][ISO][ISO AUTO] och trycka på höger sida på styrratten för att välja [ISO AUTO maximalt] /[ISO AUTO minimalt].

OBS!

  • Värden för ISO-känslighet som ligger utanför det angivna området går inte att använda. Om du vill välja ISO-känslighetsvärden utanför det angivna området kan du återställa [ISO-intervallbegr.].