Knapp AWB-lås

stillbild

Du kan ange om du vill låsa vitbalansen när avtryckaren är intryckt och [Vitbalans] är inställd på [Auto] eller [Undervatn auto].

Denna funktion förhindrar oavsiktliga ändringar av vitbalansen vid tagning med avtryckaren nedtryckt halvvägs.
  1. MENU (Exponering/Färg) → [Vitbalans][Knapp AWB-lås] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Knpp intr. Halvv:
Låser vitbalansen när avtryckaren trycks ner halvvägs, även i läget för automatisk vitbalans.
Av:
Den normala inställningen för automatisk vitbalans används.


Om [AWB-lås intryckt] och [Växla AWB-lås]

Du kan även låsa vitbalansen i läget för automatisk vitbalans genom att tilldela [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] till en specialknapp. Vitbalansen låses om du trycker på den tilldelade knappen under tagning.
Funktionen [AWB-lås intryckt] låser vitbalansen genom att stoppa den automatiska justeringen av vitbalansen när du trycker på knappen.

Funktionen [Växla AWB-lås] låser vitbalansen genom att stoppa den automatiska justeringen av vitbalansen när du tryckt in knappen en gång. AWB-låset inaktiveras när du trycker på knappen igen.

  • Om du vill låsa vitbalansen under inspelning av en film i läget för automatisk vitbalans kan du även tilldela [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] till specialknappen.