Cirk. av fokuspnkt (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Anger om skärpeinställningsramen kan hoppa från den ena änden till den andra när du flyttar skärpeinställningsramen. Funktionen är praktisk när du vill flytta skärpeinställningsramen från den ena änden till den andra snabbt.

Funktionen kan användas när följande inställningar valts för [Fokusområde].

  • [Zon]
  • [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
  • [Utöka punkt]
  • [Spårning: Zon]
  • [Spårning: Punkt S]/[Spårning: Punkt M]/[Spårning: Punkt L]
  • [Spårning: Utöka punkt]

  1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Cirk. av fokuspnkt] → önskad inställning.

    När [Cirkulera] är valt:

Menypunktsdetaljer

Cirkulerar inte:
Markören flyttas inte när du försöker flytta skärpeinställningsramen förbi slutet.
Cirkulera:
Markören hoppar till den andra änden när du försöker flytta skärpeinställningsramen förbi slutet.

OBS!

  • Även om du ställer in [Cirk. av fokuspnkt][Cirkulera] kan skärpeinställningsramen inte flyttas diagonalt.