Begr. fokusomr. (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Genom att begränsa typerna av tillgängliga skärpeområdesinställningar i förväg kan du välja inställningar för [Fokusområde] snabbare.

  1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Begr. fokusomr.] → Lägg till bockmarkeringar till de skärpeinställningsområden som du vill använda och välj sedan [OK].
    De typer av skärpeinställningsområden som är markerade med (bock-markering) går att använda som inställningar.

Tips

  • När du tilldelar [Växla fokusområde] till en önskad knapp med [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] ändras skärpeinställningsområdet varje gång du trycker på den tilldelade knappen. Genom att begränsa typerna av valbara skärpeinställningsområden med [Begr. fokusomr.] i förväg kan du välja önskad skärpeområdesinställning snabbare.

OBS!

  • Skärpeområden som inte är markerade med en bock kan inte väljas med MENU eller Fn (funktion)-menyn. Om du vill välja till ett lägger du till en bockmarkering med [Begr. fokusomr.].
  • Om du tar bort bockmarkeringen för ett skärpeområde som registrerats med [Växl V/H AF-omr.] eller [Reg. AF-område] ändras även de registrerade inställningarna.