Färg på fokusram (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Det går att ange färgen för ramen som anger skärpeinställningsområdet. Du kan göra att ramen syns bättre genom att ändra färgen om ramen är svår att se på grund av motivet.

  1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Färg på fokusram] → önskad färg.

Menypunktsdetaljer

Vitt:
Visar ramen som anger skärpeinställningsområdet i vitt.
Rött:
Visar ramen som anger skärpeinställningsområdet i rött.