Spara/ladda inst.

Du kan spara/läsa in kamerainställningar till/från ett minneskort. Du kan även läsa in inställningar från en annan kamera av samma modell.

  1. MENU(Installation) → [Återst./Spar inst.][Spara/ladda inst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Ladda:
Läser in inställningarna från ett minneskort i kameran.
Spara:
Sparar kamerans aktuella inställningar på ett minneskort.
Radera:
Raderar inställningar som sparas på ett minneskort.


Inställningar som inte kan sparas

Följande inställningsparametrar kan inte lagras med [Spara/ladda inst.]-funktionen. (MENU-alternativ utan inställningsparametrar som t.ex. [Fokusförstoring] visas inte.)

(Tagning)
IPTC-information
Upphovsrättsinfo.

(Exponering/Färg)
Vitbalans: Special 1/Special 2/Special 3

(Fokus)
Ansiktsregistrering

(Nätverk)
Funk. för FTP-överf.*
Tryck på WPS
Inst. åtkomstpunkt
Frekvensband Wi-Fi
Inst. IP-adress
Red. enhetsnamn
Imp. rotcertifikat
Säkerhet(IPsec)

* Du kan spara eller hämta inställningar under [Funk. för FTP-överf.] genom att välja MENU (Nätverk) → [Överföra/Fjärr][Funk. för FTP-överf.][Spara/lad. FTP-ins.]. Se ”FTP Help Guide” för mer information.
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2220/h_zz/


(Installation)
Inst. omrd/datm/tid

OBS!

  • Du kan spara upp till 10 inställningar per minneskort. När 10 inställningar har sparats kan du inte använda [Spara ny]. Radera de befintliga inställningarna med [Radera] eller skriv över dem.
  • Endast fack 1 används för att spara eller läsa in data. Du kan inte ändra platsen för lagring/inläsning.
  • Du kan inte läsa in inställningar från en kamera av en annan modell.
  • Denna funktion går att använda för att spara inställningar som registrerats för [Kamerains. minne]. [Spara/ladda inst.] går dock inte att använda när tagningsläget är satt till [Hämta kamerains.]. Ställ in tagningsläget på något annat läge än MR ( Hämta kamerains.) innan du använder den här funktionen.