Kontroll av kameran och medföljande tillbehör

Siffrorna inom parentes anger antalet delar.


Denna Hjälpguide omfattar modeller med olika medföljande produkter. De medföljande produkterna skiljer sig åt på följande sätt.

Modellnamn XLR-adapterhandtag/Skoskydd för adapterhandtaget
ILME-FX30 Tillhandahålls
ILME-FX30B Tillhandahålls inte


 • Kamera (1)
 • AC-adapter (1)

  AC-adapterns typ kan variera i olika länder och områden.

 • Nätkabel (1)* (medföljer i somliga länder/områden)

  *Det kan hända att kameran levereras med flera olika nätkablar. Använd i så fall rätt kabel för det land/område där du befinner dig.

 • NP-FZ100 Uppladdningsbart batteripaket (1)

 • USB Type-C-kabel (1)

 • Husskydd (1) (Monterat på kameran)

 • Skoskydd (1) (monterad på kameran)

 • XLR-adapterhandtag (1) (endast ILME-FX30)

 • Skoskydd för adapterhandtaget (1) (monterat på handtaget) (endast ILME-FX30)

 • Startguide (1)
 • Referensmaterial (1)