Kit med multibatteriadapter

Ett kit med multibatteriadapter (säljs separat) kan användas tillsammans med den här kameran för att ta bilder i långa perioder. Om du använder multibatteriadapterkitet ska du ta bort kamerans batterilucka.
Se bruksanvisningen som medföljer multibatteriadapterkitet för närmare detaljer.

Ta av locket till batterifacket

Dra spaken för locket till batterifacket (A) i pilens riktning och ta av locket till batterifacket.

Figur som visar hur man tar av locket till batterifacket


Sätta fast locket till batterifacket

För in axeln på ena sidan av batterilocket i fästet och tryck sedan in locket i batterifacket genom att montera axeln på andra sidan.

OBS!

  • Tryck inte på batterispaken på kameran när plug-in-plattan på multibatteriadapterkitet är isatt i kameran. Om du gör det matas plug-in-plattan ut ur kameran.