Säkerhet(IPsec)

Data krypteras när kameran och en dator kommunicerar via ett trådbundet LAN eller en Wi-Fi-anslutning.

 1. MENU(Nätverk) → [Nätverksaltn.][Säkerhet(IPsec)] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

IPsec:
Används för att ställa in om [Säkerhet(IPsec)]-funktionen ska användas eller ej. ([På]/[Av])
Destination. IP-adress:
Används för att ställa in IP-adressen för enheten som ska anslutas med [Säkerhet(IPsec)]-funktionen.
Delad nyckel:
Används för att ställa in den delade knapp som används av [Säkerhet(IPsec)]-funktionen.

OBS!

 • Använd minst åtta och högst 20 alfanumeriska tecken eller symboler för [Delad nyckel].
 • Observera att om du visar den delade nyckeln när du anger den finns det risk att den avslöjas för tredje part. Se till att ingen är i närheten innan du visar den.
 • För IPsec-kommunikation måste enheten som ska anslutas vara kompatibel med IPsec.
  Det kan hända att det inte går att kommunicera eller att kommunikationshastigheten går långsamt beroende på enheten.
 • På den här kameran fungerar IPsec endast i transportläge och använder IKEv2.
  Algoritmerna är AES with 128-bit keys in CBC mode/Diffie-Hellman 3072-bit modp group/PRF-HMAC-SHA-256/HMAC-SHA-384-192.
  Autentiseringen upphör att gälla efter 24 timmar.
 • Krypterad kommunikation kan endast utföras med enheter som är rätt konfigurerade. Kommunikationen med andra enheter är inte krypterad.
 • Om du vill ha mer information om IPsec-konfigurationen kan du kontakta enhetens nätverksadministratör.