Frekvensband Wi-Fi (modeller som stöder 5 GHz)

Används för att ställa in frekvensbandet för Wi-Fi-kommunikation. [5 GHz] ger snabbare kommunikationshastigheter och mer stabil dataöverföring än [2,4 GHz].

Inställningen [Frekvensband Wi-Fi] gäller för smartmobilsöverföringar, fjärrstyrd tagning och PC Remote-funktionen via en Wi-Fi-anslutning.

  1. MENU(Nätverk) → [Wi-Fi][Frekvensband Wi-Fi] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

2,4 GHz/5 GHz

OBS!

  • Om det finns både 2,4 GHz-och 5 GHz-åtkomstpunkter med samma SSID-och krypteringsformat visas åtkomstpunkten med det starkaste radiofältet.