Innehåll i detta kapitel

Följande innehållsförteckning listar funktionerna som beskrivs i detta kapitel (”Skräddarsy din kamera”). Från varje rubrik kan du hoppa till sidan som beskriver respektive funktion.

Kamerans anpassningsfunktioner


Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar (Inst spec.kn/ratt)


Ändra funktionen för ratten tillfälligt (Min ratt-inställning)


Registrera och hämta kamerainställningar

Registrera funktioner som används ofta på funktionsmenyn

Registrera funktioner som används ofta i min meny

Separat justering av kamerainställningarna för stillbilder och filmer

För att skräddarsy funktionerna för ringen/ratten

Inspelning av filmer genom att trycka på avtryckaren

Bildskärmsinställningar