Gammavisn.ass. typ

stillbild, film, slow motion och quick motion

Väljer konverteringstyp för [Gammavisningsass.].

 1. MENU (Installation) → [Visningsaltern.][Gammavisn.ass. typ] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
 • Visar bilder med effekter enligt följande, baserat på gamma- eller färgläget som är inställt i [Bildprofil].
  • När gamma är satt till [S-Log3]: [S-Log3→709(800%)]
  • När gamma är satt till [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] och färgläget är satt till [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
  • När gamma är satt till [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] och färgläget är satt till [709]: [HLG(709)]
 • Visar bilder med en [HLG(BT.2020)]-effekt vid tagning av HLG-stillbilder med [HLG-stillbilder] satt till [På].
 • Visar bilder med en [S-Log3→709(800%)]-effekt vid överföring av RAW-filmer till en annan enhet som är ansluten via HDMI under filminspelning.
S-Log3→709(800%):
Visar bilder med gammakurvan S-Log3 med en återgivningskontrast som motsvarar ITU709 (800%).
HLG(BT.2020):
Visar bilder efter att bildkvaliteten för bildskärmen eller sökaren har ställts in på en kvalitet som är nästan densamma som när bilder visas på en [HLG(BT.2020)]-kompatibel bildskärm.
HLG(709):
Visar bilder efter att bildkvaliteten för bildskärmen eller sökaren har ställts in på en kvalitet som är nästan densamma som när bilder visas på en [HLG(709)]-kompatibel bildskärm.

Tips

 • Om du tilldelar [Gammavisn.ass. typ] till önskad knapp med hjälp av [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] kan du växla inställningen [Gammavisn.ass. typ].

OBS!

 • När [Gammavisningsass.] är satt till [Auto] under uppspelning tillämpas en effekt på bilden enligt följande:
  • Vid uppspelning av en film som är inspelad med [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3]: Bilden visas med en [HLG(BT.2020)]- eller [HLG(709)]-effekt beroende på färgläget.
  • Vid visning av en HLG-stillbild som är tagen med [HLG-stillbilder] satt till [På]: Bilden visas med en [HLG(BT.2020)]-effekt.
  • Vid visning av en RAW-film som överförs till en annan enhet som är ansluten via HDMI: Bilden visas med en [S-Log3→709(800%)]-effekt.
  Filmer visas i övriga fall enligt gammainställningen och färglägesinställningen i [Bildprofil].