Inst. för skoljud

film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in digitalt ljud som överförs från XLR-adapterhandtaget (medföljer endast med ILME-FX30) eller en mikrofon (säljs separat) som har stöd för digitalt ljudgränssnitt o.s.v. som har anslutits till kamerans multi-gränssnittssko. Du kan ställa in samplingsfrekvensen, antalet kvantiseringsbitar och antalet kanaler. Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion.

 1. MENU (Tagning) → [Ljudinspelning][Inst. för skoljud] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Ställer in samplingsfrekvensen för ljudingången på 48 kHz, antalet kvantiseringsbitar till 24 bitar och antalet kanaler till 4.
:
Ställer in samplingsfrekvensen för ljudingången på 48 kHz, antalet kvantiseringsbitar till 24 bitar och antalet kanaler till 2.
:
Ställer in samplingsfrekvensen för ljudingången på 48 kHz, antalet kvantiseringsbitar till 16 bitar och antalet kanaler till 2.

Tips

 • Ljudnivåvisningen på bildskärmen är för 4 kanaler under en 4-kanalig ljudinspelning.

OBS!

 • När en separat mikrofon (säljs separat) är ansluten till kamerans (mikrofon)-uttag spelas ljudet in från den externa mikrofonen som är ansluten till (mikrofon)-uttaget. Du kan inte ställa in [Inst. för skoljud].
 • Om den monterade mikrofonen är inställd på analog överföring går det inte att ställa in [Inst. för skoljud].
 • Om den monterade mikrofonen saknar stöd för 4-kanalig ljudinspelning går det inte att välja [] (48khz/24bit 4ch).
 • Om den monterade mikrofonen saknar stöd för 24-bitars ljudinspelning låses [Inst. för skoljud] till [] (48khz/16bit 2ch).
 • Det går inte att spela in ljud korrekt i följande situationer under filminspelning:
  • När du monterar eller tar bort mikrofonen
  • När digital överföring ändras till analog överföring eller vice versa på mikrofonen