SteadyShot-brännvidd (stillbilder/filmer)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in den brännviddsinformation som ska användas för den inbyggda SteadyShot-funktionen när [SteadyShot-just.] är satt till [Manuell].

  1. MENU (Tagning) → [Bildstabilisering][ Brännvidd] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

8mm - 1000mm:
Funktionen SteadyShot använder den brännvidd som du har ställt in.
Kontrollera brännviddsmärket på objektivet och ställ in brännvidden.