Zmhast fjärrkntr (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in zoomningshastigheten vid zoomning med fjärrkontrollen (säljs separat) eller funktionen för fjärrtagning via en smartmobil. Detta går att ställa in separat för tagning i standbyläge och filminspelning.

  1. MENU (Tagning) → [Zoom][Zmhast fjärrkntr] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Hastighetstyp:
Används för att ställa in om zoomhastigheten ska låsas eller ej. ([Variabel]/[Låst])
Låst hastgh. :
Används för att ställa in zoomhastigheten under standbyläge för tagning när [Hastighetstyp] är satt till [Låst]. (1 (Långsam) till 8 (Snabb))
Låst hastgh. :
Används för att ställa in zoomhastigheten under filminspelning när [Hastighetstyp] är satt till [Låst]. (1 (Långsam) till 8 (Snabb))

Tips

  • När [Hastighetstyp] är satt till [Variabel] ökar du zoomhastigheten genom att trycka på zoomreglaget på fjärrkontrollen (vissa fjärrkontroller saknar stöd för variabel zoom).
  • Om [Hastighetstyp] är satt till [Låst], en hög hastighet är inställd för [Låst hastgh.] och en låg hastighet är inställd för [Låst hastgh.] kan bildvinkeln ändras snabbt under standbyläge för tagning och långsamt under filminspelning.

OBS!

  • Om du ökar zoomhastigheten kan det hända att ljudet av zoomfunktionen spelas in.