HLG-stillbilder

stillbild

Genom användning av gammaegenskaper som motsvarar HLG (Hybrid Log-Gamma: standard för HDR-bilder) kan du ta stillbilder med ett brett dynamiskt omfång och ett brett färgomfång som är kompatibelt med BT.2020.

[HLG-stillbilder] kan endast ställas in vid tagning i HEIF-format. Sätt [Växla JPEG/HEIF] till [HEIF(4:2:0)] eller [HEIF(4:2:2)] och [Filformat] under [Inst. bildkvalitet] till [HEIF] i förväg.

 1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][HLG-stillbilder] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Används för att ta HLG-stillbilder.
Av:
Används för att ta vanliga stillbilder.

Tips

 • Du kan återge ett större ljusstyrkeintervall genom att visa HLG-stillbilder på en HLG-kompatibel TV eller bildskärm.
 • Du kan visa HLG-stillbilder på kamerans bildskärm med nästan samma kvalitet som när de visas på en HLG (BT.2020)-kompatibel skärm genom användning av följande inställningar.
  • [Gammavisningsass.]: [På]
  • [Gammavisn.ass. typ]: [Auto] eller [HLG(BT.2020)]

OBS!

 • I följande fall är punkten [HLG-stillbilder] fast inställd på [Av]:
  • När punkten [Växla JPEG/HEIF] är inställd på [JPEG]
  • [Filformat] under [Inst. bildkvalitet] är satt till [RAW] eller [RAW & HEIF]
  • När något annat tagningsläge än P / A / S / M är inställt under stillbildstagning
  • När ISO-känsligheten tillfälligt är aktiverad med funktionen [Reg. anp. tagnsinst.]
  • När funktionen [DRO gaffling] under [Matningsläge] tillfälligt är aktiverad med funktionen [Reg. anp. tagnsinst.]
 • När [HLG-stillbilder] är satt till [På] är följande funktioner inte tillgängliga.
  • [Opt.dyn.omr]
  • [Kreativt utseende]
  • [DRO gaffling] under [Matningsläge]
  • [Bildprofil]
 • När [HLG-stillbilder] är satt till [På] ändras det tillgängliga ISO-omfånget.