Iden. ansikte/öga (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att välja vilket mål som ska upptäckas med ansikts- eller ögon-AF-funktionen.

  1. MENU (Fokus) → [Ansikte/Öga-AF][Iden. ansikte/öga] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Människa:
Människoansikten/ögon detekteras.
Djur:
Djurögon detekteras.
Fågel:
Fågelögon detekteras.

Tips

  • Om du vill att djur- eller fågelögon ska detekteras ska du komponera bilden så att hela huvudet är inom bildvinkeln. När du väl har ställt in skärpan på djurets eller fågelns ansikte upptäcks dess ögon lättare.

OBS!

  • När [Iden. ansikte/öga] är satt till [Djur] eller [Fågel] kan följande funktioner inte användas.
    • Ansikte multimät.
    • Prio ansiktsregist.
  • Även om punkten [Iden. ansikte/öga] är inställd på [Djur] kan det hända att ögonen på somliga sorters djur inte går att upptäcka.
  • Även om [Iden. ansikte/öga] är satt till [Fågel] kan det hända att ögonen på vissa fåglar inte går att detektera.