Fördr. av AF-omr. (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in hur långt fokusramen ska flyttas när [Fokusområde] är satt till [Punkt] osv. Du kan snabbt flytta fokusramen genom att öka avståndet, till exempel i situationer där motivet rör sig mycket.

 1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Fördr. av AF-omr.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:
Fokuseringsramen rör sig med standardavståndet.
Stor:
Fokuseringsramen rör sig över ett större avstånd i taget än vid [Standard].

Tips

 • När [Växla flytt AF-ram] är tilldelat till önskad knapp med [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] ändras inställningen [Fördr. av AF-omr.] temporärt medan knappen trycks ned.
 • Om någon av följande funktioner är tilldelad till rattarna eller styrratten med användning av [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] kan du flytta skärpeinställningsramen med det avstånd som har fastställts för respektive funktion, oavsett inställningen för [Fördr. av AF-omr.].
  • [Flytta AF-ram : S]
  • [Flytta AF-ram : S]
  • [Flytta AF-ram: Std]
  • [Flytta AF-ram: Std]
 • Om någon av följande funktioner är tilldelad till rattarna eller styrratten med användning av [Min ratt-inställning] kan du flytta skärpeinställningsramen med det avstånd som har fastställts för respektive funktion, oavsett inställningen för [Fördr. av AF-omr.].
  • [Flytta AF-ram : S]
  • [Flytta AF-ram : S]
  • [Flytta AF-ram: Std]
  • [Flytta AF-ram: Std]