Växla JPEG/HEIF

stillbild

Används för att växla filformat (JPEG / HEIF) för den stillbild som ska tas.

JPEG-formatet är mycket spritt. Du kan visa och redigera JPEG-filer i olika miljöer. HEIF-formatet har hög komprimeringseffektivitet. Kameran kan spela in med hög bildkvalitet och små filstorlekar i HEIF-formatet. Beroende på datorn eller programvaran kan det hända att du inte kan visa eller redigera HEIF-filer. Det krävs även en HEIF-kompatibel miljö för att kunna visa stillbilder i HEIF-formatet. Du kan se stillbilder med hög bildkvalitet genom att ansluta kameran till TV:n via HDMI.

  1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Växla JPEG/HEIF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

JPEG:
Utför digital bearbetning av RAW-filen och lagrar den i JPEG-format. Med den här inställningen prioriteras kompatibiliteten.
HEIF(4:2:0):
Utför digital bearbetning av RAW-filen och lagrar den i HEIF (4:2:0)-format. Med den här inställningen prioriteras bildkvaliteten och komprimeringseffektiviteten.
HEIF(4:2:2):
Utför digital bearbetning av RAW-filen och lagrar den i HEIF(4:2:2)-format. Med den här inställningen prioriteras bildkvaliteten.

Tips

  • Beroende på inställningen av [Växla JPEG/HEIF] kommer inställningarna med koppling till filformatet ([Filformat] osv.) att ändras till JPEG eller HEIF.

OBS!

  • HEIF-bildfiler som är tagna med den här kameran går inte att visa på andra kameror som saknar stöd för HEIF-filformatet. Var försiktig så att du inte råkar radera HEIF-bildfiler genom att formatera om minneskortet eller radera filerna.
  • Vid bildtagning i HEIF-format med [HLG-stillbilder] satt till [Av], registreras färgrymden i sRGB. När [HLG-stillbilder] är satt till [På] sker tagningen med färgrymden BT.2100 (färgomfånget BT.2020).