Välja hög/vän öga (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att ange om skärpan ska ställas in på det vänstra eller det högra ögat när [Iden. ansikte/öga] är satt till [Människa] eller [Djur].

  1. MENU (Fokus) → [Ansikte/Öga-AF][Välja hög/vän öga] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Kameran detekterar automatiskt antingen det vänstra eller det högra ögat.
Höger öga:
Motivets högra öga (det vänstra ögat ur fotografens perspektiv) detekteras.
Vänster öga:
Motivets vänstra öga (det högra ögat ur fotografens perspektiv) detekteras.


[Vxl hög/vänst öga] via specialknapp

Du kan även ändra vilket öga som ska detekteras genom att trycka på specialknappen.

När [Välja hög/vän öga] är inställd på [Höger öga] eller [Vänster öga] kan du ändra ögat som ska identifieras genom att trycka på specialknappen som tilldelats [Vxl hög/vänst öga]-funktionen.

När [Välja hög/vän öga] är inställd på [Auto] kan du ändra ögat som ska identifieras genom att trycka på specialknappen som tilldelats [Vxl hög/vänst öga]-funktionen.

Tillfälligt val av vänster/höger avbryts när du utför följande åtgärder osv. Kameran återgår då till automatisk ögonavkänning.

  • Du trycker i mitten på styrratten
  • Du trycker i mitten på multi-valknappen
  • Du slutar trycka ner avtryckaren halvvägs (gäller endast vid stillbildstagning)
  • Du slutar trycka på specialknappen som har tilldelats [AF På] eller [Ögon-AF] (endast vid stillbildstagning)
  • Du trycker på MENU-knappen

Tips

  • När [Ans.-/ögnrmvisn.] är satt till [På] visas ögonavkänningsramen runt ögat du har valt med [Välja hög/vän öga] eller [Vxl hög/vänst öga] med specialknappen.