Ans.-/ögnrmvisn. (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in om en ansikts-/ögonavkänningsram ska visas när ett ansikte eller ögon upptäcks.

  1. MENU (Fokus) → [Ansikte/Öga-AF][Ans.-/ögnrmvisn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
En avkänningsram visas när ett ansikte eller ögon upptäcks.
Av:
En avkänningsram visas inte när ett ansikte eller ögon upptäcks.


Ansiktsavkänningsram

När kameran upptäcker ett ansikte visas den grå ansiktsavkänningsramen. Ramens färg blir rödbrun om det upptäckta ansiktet har registrerats med funktionen [Ansiktsregistrering].
Ansiktsavkänningsramen blir vit när ansiktet detekteras inuti eller runt skärpeinställningsområdet och kameran fastställer att autofokus är aktiverat.


Ögonavkänningsram

En vit ögonavkänningsram visas när ett öga detekteras och kameran bedömer att autofokus kan användas.

Ögonavkänningsramen visas på följande sätt när [Iden. ansikte/öga] är satt till [Djur] eller [Fågel].

Figur som visar ögonavkänningsramen på ett djur

Tips

  • Om du vill att ansikts- eller ögonavkänningsramen ska försvinna efter en viss tid när kameran har fokuserat på ansiktet eller ögat kan du ställa in [Autoren. av AF-omr.][På].

OBS!

  • Om motivet eller kameran rör sig för mycket kan det hända att avkänningsramen inte visas på rätt sätt över motivet.
  • Ögonavkänningsramen visas inte när ögon-AF-funktionen inte går att använda.
  • Även om [Ans.-/ögnrmvisn.] är satt till [Av] visas en grön skärpeinställningsram över ansikten och ögon som är i fokus när du trycker ned avtryckaren halvvägs osv.