Expon.kont. typ

film, slow motion och quick motion

Du kan välja metod för att ställa in exponeringen (slutartid, bländare och ISO-känslighet) vid filminspelning.
[Flex. Expon.läge] låter dig växla mellan automatiska och manuella inställningar separat för bländare, slutartid och ISO-känslighet.
[P/A/S/M-läge] låter dig välja mellan lägena P/A/S/M på samma sätt som för exponeringsläget för stillbilder.

  1. MENU (Tagning) → [Tagningsläge][Expon.kont. typ] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

P/A/S/M-läge:
Välj önskat exponeringsläge bland [Autoprogram], [Bländarprioritet], [Slutarprioritet] och [Manuell expon.].
Flex. Expon.läge:
Ställer in bländarvärdet, slutartiden och ISO-känsligheten automatiskt (Auto) eller manuellt (Manuell).
Du kan växla mellan automatiska och manuella inställningar med den tilldelade specialknappen eller genom att ändra bländarvärdet, slutartiden och ISO-känsligheten genom att vrida på den främre/bakre ratten och styrratten.

OBS!

  • Även om [Expon.kont. typ] är satt till [Flex. Expon.läge] kommer filmen att spelas in med exponeringsläget för stillbildsfotografering när en film spelas in genom att REC (inspelning)-knappen trycks in i läget för stillbildstagning.