Anskt-/ögnpr AF (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in om kameran ska upptäcka ansikten eller ögon inuti skärpeinställningsområdet medan autofokus används, och sedan ställa in skärpan på ögonen automatiskt (ögon-AF).

  1. MENU (Fokus) → [Ansikte/Öga-AF][Anskt-/ögnpr AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Skärpan ställs in på ansiktena eller ögonen med förtur om det finns ansikten eller ögon inuti eller runt angivet fokusområde.
Av:
Ansikten eller ögon prioriteras inte vid autofokusering.

Tips

  • Genom att kombinera funktionen [Anskt-/ögnpr AF] med [Fokusområde][Spårning] kan du bevara skärpan på ett öga eller ansikte i rörelse.
  • När [Välja ansk/öga-prior] är tilldelat till önskad knapp med [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] kan du aktivera och inaktivera funktionen [Anskt-/ögnpr AF] genom att trycka på knappen.

OBS!

  • Om kameran inte upptäcker något ansikte eller öga innanför eller i närheten av angivet skärpeinställningsområde ställer den in skärpan på något annat motiv den upptäcker.
  • När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto] är [Anskt-/ögnpr AF] låst på [På].