Fokusering på människoögon

Kameran kan automatiskt upptäcka ansikten och ögon och ställa in skärpan på ögonen (Ögon-AF). Följande beskrivning gäller för fall där skärpan ska ställas in på människor. Ansiktena på upp till 8 människor kan detekteras.

Det finns två olika sätt att använda [Ögon-AF], med vissa tekniska skillnader.Välj lämplig metod efter ändamålet.

Punkt [Anskt-/ögnpr AF]-funktionen [Ögon-AF] via en anpassad knapp
Egenskaper Kameran upptäcker ansikten/ögon med högre prioritet. Kameran upptäcker enbart ansikten/ögon.
Förberedelse
 • Välj [Anskt-/ögnpr AF][På].
 • Välj [Iden. ansikte/öga][Människa].
Ställ in [Ögon-AF] för önskad knapp med hjälp av [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt].
Använda [Ögon-AF] Tryck ned avtryckaren halvvägs.*1 Tryck på den knapp som [Ögon-AF]-funktionen har tilldelats.*2
Funktionsinformation
 • När kameran upptäcker ett ansikte eller öga innanför eller i närheten av angivet skärpeinställningsområde ställer den in skärpan på det ansiktet eller ögat med högre prioritet.
 • Om kameran inte upptäcker något ansikte eller öga innanför eller i närheten av angivet skärpeinställningsområde ställer den in skärpan på något annat motiv den upptäcker.
 • Kameran ställer enbart in skärpan på ansikten eller ögon var som helst på skärmen, oavsett inställningen för punkten [Fokusområde].
 • Kameran ställer inte automatiskt in skärpan på något annat motiv om den inte upptäcker några ansikten eller ögon någonstans på skärmen.
Skärpeinställningsläge Inställningen som är angiven med [Fokusläge] följs. Inställningen som är angiven med [Fokusläge] följs.
Skärpeinställningsområde Inställningen som är angiven med [Fokusområde] följs. Skärpeinställningsområdet ändras tillfälligt till hela skärmen, oavsett inställningen för punkten [Fokusområde].


*1Det här är metoden för att utföra [Ögon-AF] vid tagning av stillbilder. Vid filminspelning aktiveras [Ögon-AF] utan att du behöver trycka på avtryckaren så länge som ansikten eller ögon detekteras.

*2 Oavsett om [Anskt-/ögnpr AF] är inställd på [På] eller [Av] kan du använda [Ögon-AF] via en specialknapp när du trycker på den specialknapp till vilken du har tilldelat [Ögon-AF].


[Ögon-AF] via specialknapp

Du kan använda ögon-AF-funktionen genom att tilldela [Ögon-AF] till en specialknapp. Kameran kan ställa in skärpan på ögon så länge du håller knappen intryckt. Det är praktiskt när du tillfälligt vill använda Ögon-AF-funktionen på hela skärmen, oavsett inställningen för [Fokusområde].

Kameran ställer inte automatiskt in skärpan om inga ansikten eller ögon upptäcks.

 1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] → önskad knapp och tilldela sedan funktionen [Ögon-AF] till knappen.
 2. MENU (Fokus) → [Ansikte/Öga-AF][Iden. ansikte/öga][Människa].
 3. Rikta kameran mot en persons ansikte och tryck på knappen som tilldelats funktionen [Ögon-AF].

  Tryck på avtryckaren samtidigt som du trycker på knappen när du vill ta en stillbild.

Ställa in skärpan på ett djurs eller en fågels ögon

Sätt [Iden. ansikte/öga] till [Djur] eller [Fågel] innan du börjar fotografera.

Tips

 • När [Ans.-/ögnrmvisn.] ställs in på [På] går det lättare att kontrollera detekteringsstatusen för ansikten eller ögon.

OBS!

 • Det kan hända att [Ögon-AF]-funktionen inte fungerar särskilt bra i följande fall:
  • Om personen som ska fotograferas bär solglasögon.
  • Om ögonen är förtäckta av luggen.
  • I dålig belysning eller i motljus.
  • Om personen blundar.
  • Om motivet är i skuggan.
  • Om skärpan inte är inställt på motivet.
  • Om motivet rör sig för mycket
  Det finns även andra situationer då det kanske inte går att ställa in skärpan på ögonen.
 • Om kameran inte kan ställa in skärpan på en persons ögon ställer den in skärpan på ansiktet i stället. Kameran kan inte ställa in skärpan på ögon om inga människoansikten upptäcks.
 • Det kan hända att kameran inte kan upptäcka några ansikten alls eller av misstag uppfattar andra föremål som ansikten under vissa förhållanden.