Ljudtillbehör som är kompatibla med multi-gränssnittsskon

Om du filmar med ett ljudtillbehör (säljs separat) som är monterat på multi-gränssnittsskon på kameran kommer analogt eller digitalt ljud att spelas in via multi-gränssnittsskon.
Om du använder ett ljudtillbehör som har stöd för digitalt ljudgränssnitt överförs ljudsignalerna i digitalt format. Detta ger dig ett bredare område med inspelningsbar ljudkvalitet, till exempel följande.

  • Högkvalitativ ljudinspelning med mindre ljudförsämring
  • 4-kanalig eller 24-bitars ljudinspelning

Den inspelningsbara ljudkvaliteten varierar beroende på ljudtillbehöret. Se handledningen för ljudtillbehöret för mer information.

Tips

  • Du kan ändra ljudinställningarna för ljudtillbehör som har stöd för digitalt ljudgränssnitt med [Inst. för skoljud].

OBS!

  • Det kan hända att filmer som är inspelade med 24-bitarsljud inte går att spela upp på normalt sätt på enheter eller via programvara som inte är kompatibla med 24-bitarsljud, vilket kan leda till oväntat höga volymer eller inget ljud alls.