Introduktion till datorprogram (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

Imaging Edge Desktop

Imaging Edge Desktop är en mjukvarusvit som innehåller funktioner för bland annat fjärrstyrd tagning från en dator, och justering och bearbetning av RAW-bilder som tagits med kameran.


Se supportsidan för information om hur du använder Imaging Edge Desktop.
https://www.sony.net/disoft/help/


Installera Imaging Edge Desktop på din dator

Ladda ner och installera mjukvaran från följande webbadress:
https://www.sony.net/disoft/d/

Catalyst Browse (gratis programvara)/Catalyst Prepare (betald programvara)

Catalyst Browse är ett program för förhandsgranskning av klipp. Du kan förhandsgranska inspelade XAVC S/XAVC HS-klipp, visa och redigera metadata för media, använda bildstabilisering* med metadata, använda färgkalibrering, kopiera till den lokala hårddisken eller koda om till en mängd olika format m.m. med Catalyst Browse.
Catalyst Prepare utökar funktionerna i Catalyst Browse så att du kan organisera klipp i olika mappar, utföra grundläggande tidslinjeredigeringar med storyboards och så vidare.

* Se supportsidan för användningsvillkoren för bildstabiliseringsfunktionen.


Installera Catalyst Browse/Catalyst Prepare på din dator

Ladda ner och installera mjukvaran från följande webbadress:
https://www.sony.net/disoft/