Visning fokusram (visning)

Används för att välja om en skärpeinställningsram ska visas runt området där kameran hade skärpan inställd när du visar en stillbild.

 1. MENU (Uppspelning) → [Uppspelningsalt.][Visning fokusram] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
Skärpeinställningsramen visas inte under visning.
:
En grön skärpeinställningsram visas under visning.

Tips

 • Även om flera skärpeinställningsramar visas vid tagningen visas endast den ram som anger var kameran hade skärpan inställd under visningen.
 • Även om en skärpeinställningsram visas runt ansiktet på motivet vid tagningen visas skärpeinställningsramen runt ögat vid visningen när ett öga upptäcks.

OBS!

 • Ingen skärpeinställningsram visas för följande bilder.
  • Stillbilder som är tagna med manuell skärpeinställning
  • Filmer
  • Stillbilder som skapats med [Fånga foto]
 • Skärpeinställningsramen visas bara på skärmen för enbildsvisning. Skärpeinställningsramen visas inte på indexbildskärmen eller för förstorade bilder.
 • Skärpeinställningsramen visas inte vid snabbgranskning.
 • Om du tar en bild med en annan bildkomposition efter autofokuseringen visas skärpeinställningsramen förskjuten från motivet.
 • Även om skärpeinställningsramen visas kan det hända att motivet inte är i fokus.
 • Även om du stänger av visningen av skärpeinställningsramen under fotografering med funktionen [Autoren. av AF-omr.] eller [Visa AF-C-omr.] när [Visning fokusram] är satt till [På] kommer skärpeinställningsramen att visas under uppspelning.