Växla JPEG/HEIF (Fånga foto)

Används för att byta filformat (JPEG / HEIF) för stillbilder som är tagna med [Fånga foto].

Du kan visa och redigera JPEG-filer i olika miljöer. HEIF-formatet har hög komprimeringseffektivitet. Kameran kan spela in med hög bildkvalitet och små filstorlekar i HEIF-formatet. Beroende på datorn eller programvaran kan det hända att du inte kan visa eller redigera HEIF-filer. Det krävs även en HEIF-kompatibel miljö för att kunna visa stillbilder i HEIF-formatet. Du kan titta på stillbilder med hög bildkvalitet genom att ansluta kameran till TV:n via HDMI.

  1. MENU (Uppspelning) → [Redigera][Växla JPEG/HEIF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

JPEG:
Utför digital bearbetning av RAW-filen och lagrar den i JPEG-format. Med den här inställningen prioriteras kompatibiliteten.
HEIF(4:2:0):
Utför digital bearbetning av RAW-filen och lagrar den i HEIF(4:2:0)-format. Med den här inställningen prioriteras bildkvaliteten och komprimeringseffektiviteten.
HEIF(4:2:2):
Utför digital bearbetning av RAW-filen och lagrar den i HEIF(4:2:2)-format. Med den här inställningen prioriteras bildkvaliteten.

OBS!

  • HEIF-bildfiler som är tagna med den här kameran går inte att visa på andra kameror som saknar stöd för HEIF-filformatet. Var försiktig så att du inte råkar radera HEIF-bildfiler genom att formatera om minneskortet eller radera filerna.