Inst. HDMI-utmtn. (film)

Ställer in video och ljud som ska skickas till en separat inspelningsenhet/spelare som är ansluten via HDMI vid filminspelning.
Använd en premium HDMI-höghastighetskabel (säljs separat) för att skickat 4K-filmer eller RAW-filmer.

 1. MENU (Installation) → [Extern utgång][Inst. HDMI-utmtn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Sp. in me. un. HDMI-ut.:
Anger om filmer ska spelas in på minneskortet i kameran under HDMI-överföring.
[På]: Filmer spelas in på kamerans minneskort och filmerna överförs samtidigt till den HDMI-anslutna enheten. Färgdjupet för den överförda filmen baseras på [Inspelningsinst.] under [Filminställningar].
[Av (endast HDMI)]: Filmer spelas inte in på minneskortet i kameran och filmerna överförs bara till enheter som är anslutna via HDMI.
Utmatningsupplösning:
Används för att ställa in upplösningen för bilden som överförs till en annan enhet via HDMI när [Sp. in me. un. HDMI-ut.] är satt till [På] och [RAW-utmatning] är satt till [Av]. ([Auto] / [2160p] / [1080p] / [1080i])
Ins. 4K-ut.(end. HDMI):
Används för att ställa in bildrutehastigheten och färgdjupet för 4K-filmer som överförs till en annan enhet som är ansluten via HDMI när [Sp. in me. un. HDMI-ut.] är satt till [Av (endast HDMI)] och [RAW-utmatning] är satt till [Av]. ([60p 10bit] / [50p 10bit] / [30p 10bit] / [25p 10bit] / [24p 10bit])
RAW-utmatning:
Används för att ställa in om RAW-filmer ska överföras till en annan RAW-kompatibel enhet som är ansluten via HDMI. ([På] / [Av])
Inst. RAW-utmatning:
Används för att ställa in bildrutehastigheten när RAW-filmer överförs till en annan RAW-kompatibel enhet som är ansluten via HDMI. ([60p] / [50p] / [30p] / [25p] / [24p])
Time Code-utmatning:
Används för att ställa in om tidskoden och användarbitarna ska överföras ut till en annan enhet som är ansluten via HDMI. ([På] / [Av])
Tidskodsinformationen överförs som digitala data och inte som en bild som visas på skärmen. Den anslutna enheten kan sedan använda dessa digitala data för att läsa tidsinformationen.
REC-kontroll:
Används för att ställa in om inspelningen på den externa inspelningsenheten/spelaren ska fjärrstartas eller -avslutas via kameran när kameran är ansluten till en extern inspelningsenhet/spelare. ([På] / [Av])
4ch ljudutmatning:
Ställ vid inspelning av ljud på 4 kanaler in kombinationen av ljudkanaler som ska överföras till andra enheter som är anslutna via HDMI.
[CH1/CH2]: Ljudet från kanal 1 matas till sidan L (vänster) och från kanal 2 till sidan R (höger).
[CH3/CH4]: Ljudet från kanal 3 matas till sidan L (vänster) och från kanal 4 till sidan R (höger).

Tips

 • När [REC-kontroll] är satt till [På], visas (STBY) när ett inspelningskommando är redo att skickas till den externa inspelaren/spelaren och (REC) visas när ett inspelningskommando skickas till den externa inspelaren/spelaren.
 • Även vid inspelning av en film med 4 kanaler på en enhet som är ansluten till HDMI-uttaget på kameran överförs ljudet med inställningen [4ch ljudutmatning].
 • Vid överföring av RAW-filmer till en annan enhet som är ansluten via HDMI ska du ställa in [Log tagning] under [Log tagningsins.] på en annan inställning än [Av]. Inställningen för [Färgområde] under [Log tagningsins.] tillämpas på RAW-filmöverföring via HDMI.

OBS!

 • RAW-filmer kan inte spelas in på minneskortet i kameran.
 • Under inspelning i slow motion/quick motion är [Sp. in me. un. HDMI-ut.] låst till [På] och [RAW-utmatning] är låst till [Av]. Det går inte att endast överföra 4K-filmer till en enhet som är ansluten via HDMI utan att spela in filmerna på ett minneskort. Det går inte heller att överföra RAW-filmer.
 • När [Sp. in me. un. HDMI-ut.] är satt till [Av (endast HDMI)] eller kameran överför RAW-filmer är [Visa HDMI-info.] tillfälligt inställt på [Av].
 • När [Sp. in me. un. HDMI-ut.] är satt till [Av (endast HDMI)] ökar inte räknaren (den faktiska inspelningstiden räknas inte) medan filmen spelas in på en extern inspelare/spelare.
 • När [Log tagning] under [Log tagningsins.] är inställd på [Av] är [RAW-utmatning] låst på [Av].
 • Oavsett inställningen [Utmatningsupplösning] blir HDMI-utmatningsupplösningen 1080 i följande fall.*
  • När [Log tagning] under [Log tagningsins.] är inställt på något annat än [Av].
  • När [Bildprofil] är inställt på PPLUT1-PPLUT4.

  *När [Sp. in me. un. HDMI-ut.] är inställt på [Av (endast HDMI)] eller [RAW-utmatning] är inställt på [På] matas filmer dock ut i 4K.

 • [REC-kontroll] går att använda tillsammans med externa inspelningsenheter/spelare med stöd för funktionen [REC-kontroll].
 • När [Time Code-utmatning] är satt till [Av] kan du inte ställa in [REC-kontroll].
 • Även om (REC) visas kan det hända att den separata inspelningsapparaten inte fungerar korrekt, beroende på inställningarna på apparaten eller dess tillstånd. Kontrollera först att den separata inspelningsapparaten fungerar ordentligt innan du börjar.
 • När [Time Code-utmatning] är satt till [På] kan det hända att bilder inte överförs korrekt till TV:n eller inspelningsenheten. Ställ i så fall in punkten [Time Code-utmatning][Av].
 • Det går inte att överföra ljud i 4 kanaler till andra enheter som är anslutna via HDMI.
 • Gammakurvan låses till S-Log3 under RAW-överföring. Du kan återskapa kontrast som motsvarar den för normal gammakurva genom att sätta [Gammavisningsass.] till [På] och [Gammavisn.ass. typ] till [Auto] eller [S-Log3→709(800%)].
 • Vid överföring av RAW-filmer går det inte att använda [Aktiv] för [SteadyShot].